Właśnie rozpoczęły się prace grupy roboczej, w której są przedstawiciele wszystkich sektorów . Od września 2022 roku prowadziliśmy diagnozę społeczną przy wykorzystaniu różnych metod badawczych, które pozwoliły na uwzględnienie głosu jak największej ilości mieszkańców w budowie LSR. Na podstawie zebranych wyników badań zostały wyciągnięte wnioski. Wiedza zdobyta z przeprowadzonych badań posłużyła zespołowi roboczemu do uporządkowania i znalezienia związków wśród zdobytych informacji. Na dzisiejszym spotkaniu zostały wypracowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki. Kolejne spotkania przed nami 🙂