W piątek 10 czerwca 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Rawskiej odbyły się warsztaty rękodzieła z lastryka i wzięło w nich udział 20 osób. Uczestnicy wykonali samodzielnie 3 naczynka z gipsu polimerowego. Jest to ekologiczna bezpieczna alternatywa dla żywicy. Celem warsztatów była aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i rozwinięcie w nich nowej pasji. Dodatkową wartością warsztatów była integracja międzypokoleniowa. 
 
Warsztaty zorganizowano w ramach operacji własnej pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.