Zapraszamy kobiety z terenu działania LGD "Kraina Rawki" do udziału w projekcie współpracy pt. "Kompetencje, Kreatywność, Kobiecość", który realizujemy w partnerstwie z LGD "Ziemia Chełmońskiego" i LGD "Zielone Sąsiedztwo".

Grupą docelową są kobiety, liderki lokalnych społeczności, kobiety działające w  grupach sformalizowanych  i grupach nieformalnych, aktywne mieszkanki  z obszaru  LGD, szczególnie osoby przedsiębiorcze prowadzące własną działalność gospodarczą lub szukające możliwości uruchomienia własnej działalności zarobkowej, powracające na rynek pracy, planujące zmianę pracy, planujące rozwój aktywności społecznej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1 – Festiwal Kobiet Kreatywnych „Babki w Babsku” - to jednodniowe wydarzenie, w którym weźmie udział 60 kobiet z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”. W ramach festiwalu odbędą się: wykład motywacyjny, warsztaty rękodzieła i warsztaty relaksacyjne.(REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Zadanie 2 – Cykl szkoleń on-line - ogólnodostępne szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu ekonomii społecznej i budowania wizerunku w mediach społecznościowych do wykorzystania  w celach rozwoju w sferze  działalności społecznej oraz rozwoju kariery zawodowej i działań biznesowych. Szkolenia będą prowadzone przy użyciu platformy  internetowej do prowadzenia spotkań on-line. W ramach cyklu odbędą się szkolenia on-line:

 1. Dwuczęściowe szkolenie "Sektor  pozarządowy szansą na  aktywność społeczną
  i ekonomiczną mieszkańców"  oraz "Od pomysłu do zarabiania  pieniędzy"
  (2 spotkania x 3 godziny)
 2. Szkolenie "Portale  społecznościowe w pigułce, złote zasady  personal bradingu, jak tworzyć  atrakcyjne treści,  przegląd dobrych praktyk" (3 godziny)
 3. „Jak stworzyć dobry profil na Linkedlin” (2 godziny)

c) Zadanie 3 - Szkolenia i warsztaty - zostaną zorganizowane 2 warsztaty dla 20 kobiet, które zgłoszą się do projektu i zostaną objęte wsparciem w zakresie wyrównania szans na polskim rynku pracy.

 1. Warsztaty „Jak zadbać o swój wizerunek?” - Celem warsztatów jest nauka budowania indywidualnego wizerunku, który pomoże uczestniczkom odnieść zawodowy sukces. W ramach warsztatu wizerunku i wizażu kobiety nauczą się kreować swój spójny wizerunek, który będzie wizytówką na dalszej drodze rozwoju zawodowego. Praktyczne ćwiczenia pomogą uświadomić uczestniczkom jak dużą wagę ma wizerunek w dzisiejszym świecie. Dzięki zmianie wizerunku kobiety uzyskają większą pewność siebie, co przełoży się na wzrost aktywności zawodowej. Podczas warsztatów z wizażu, uczestniczki nauczą się, jak podkreślić swoją urodę, jaki makijaż jest dla nich odpowiedni do pracy i na spotkania służbowe.
 2. Warsztat „Jak robić lepsze zdjęcia?”- warsztat fotograficzny połączony z sesją uczestniczek. Uczestniczki poznają podstawy fotografii w teorii, nauczą się jak stosować teorie w praktyce oraz nauczą się podstawowej obróbki zdjęć w programie Lightroom. Zostanie przeprowadzona sesja zdjęciowa, z której uczestniczki otrzymają zdjęcia do wykorzystania w  życiu zawodowym, np. w CV, czy profilu LinkedIn. Warsztat będzie przeprowadzony przez 2 fotografów. Podczas sesji fotograficznej uczestniczki dodatkowo wykorzystają umiejętności zdobyte na warsztacie „Jak zadbać o swój wizerunek?”.

d) Zadanie 4 - Wyjazd warsztatowo-integracyjny do Krainy Rumianku - Celem wyjazdu jest aktywizacja, podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń. Udział w wyjeździe będzie mogło wziąć 20 osób. Wyjazd ma być zwieńczeniem działań projektowych dających narzędzia i umiejętności, aby lepiej stawiać czoła trudnościom i pełniej przeżywać życie, dostrzegając również te pozytywne aspekty, dające poczucie szczęścia i budujące dobrostan na  płaszczyźnie życia osobistego,  aktywności zawodowej i  społecznej. W ramach wyjazdu odbędzie się:

 1. Warsztat „Wzmocnij siebie czyli jak budować poczucie własnej wartości” – wykład połączony z warsztatami w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości i zwiększenia motywacji do działania w życiu prywatnym,  na płaszczyźnie  biznesowej i w działalności społecznej.
 2. Prezentacja „Kobiety w III sektorze. Jak skutecznie zarządzać organizacją wiejską?“ - zostaną poruszone tematy: jak kobiety mogą rozwijać się działając w organizacjach pozarządowych, czy sektor pozarządowy może być szansą na dodatkowe źródło dochodu oraz przekazanie dobrych praktyk.
 3. Poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wizyta w wiosce tematycznej, poznanie oferty Krainy Rumianku i rozmowa z przedstawicielami Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego.
 4. Integracja podczas warsztatów w pracowniach etnograficznych mająca na celu odnalezienie i rozwój pasji.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W projekcie przewidziano udział co najmniej 20 kobiet z terenu LGD „Kraina Rawki” (zadanie 2, 3 i 4).

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 września 2022 r. osobiście w biurze LGD (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka) lub wysyłając na adres biuro@krainarawki.eu

3K logo z banerem cz-b