Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

„Kreator Przedsiębiorczości” to międzynarodowy projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami działania z całej Polski!  Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” będzie realizować działania związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Planujemy szereg działań skierowanych do dzieci, szkół, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców oraz wsparcie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji).

Spotkania odbędą się:

21.09.2018 – godz. 11:00 Świetlica Środowiskowa w Regnowie, godz. 14:00 – Urząd Gminy w Sadkowicach

24.09.2018 – godz. 14:00 Urząd Gminy w Wiskitkach

25.09.2018 – godz. 11:00 Urząd Gminy w Kowiesach, godz. 14:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej

26.09.2018 -  godz. 11:00 Gminny Dom Kultury w Cielądzu, godz. 14:00 – Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

27.09.2018 – godz. 11:00 Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, godz. 14:00 – Gminny Dom Kultury w Żelechlinku

Plakat Kreator Przedsiębiorczości A4