Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! O dotacje będą mogły ubiegać się m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie. Uruchomione zostały nabory w następujących zakresach:

PRIORYTET 1A - Zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 27 900 000 zł.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
 • nie jest wymagany wkład własny.

PRIORYTET 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
PRIORYTET 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO.
W ramach priorytetu 3 i 4 Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne, a także wspieranie rozwoju porozumień/platform współpracy.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 26 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 • dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000 zł do 200 000 zł,
 • w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000 zł,
 • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie - www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/konkursy/
Regulaminy konkursów z załącznikami znajdują się na stronie - www.niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/

KONTAKT:
e-mail: proo@niw.gov.pl
telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)