Prezentujemy Państwu postęp w realizacji zestawienia rzeczowo- finansowego w latach 2016-2018 oraz informację o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za rok 2018. Poniesione koszty były niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD.

zestawienie rzeczowo-finansowe 2018-1