W dniu 21 lutego 2019r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w 2018 roku oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia i ich wpływ na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. Warsztat poprowadziła Pani Małgorzata Malec moderatorka, facylitatorka, animatorka i trenerka m.in. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, byli to członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Włodzimierz Wojtaszek, przedstawiciel Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach o. Rawa Mazowiecka, przedstawiciel Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego, przedstawiciele sąsiednich LGD - Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” oraz Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego, przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich działającego na obszarze LGD, a także przedstawiciele stowarzyszeń, pszczelarzy, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD. Uczestnicy warsztatów pracowali na podstawie zestawień i materiałów z procesu realizacji LSR przygotowanych przez pracowników biura LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Podczas warsztatu miłą przerwą zaskoczyli nas seniorzy z Klubu Seniora „Druga Młodość” w Starej Rossosze, którzy przy okazji swojego balu karnawałowego postanowili nas odwiedzić, zaśpiewać i powróżyć z ręki 🙂