W dniu 07.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr:

  • 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej
  • 3/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • 4/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych;
  • 5/2021/G Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+
  • 1/2021/OW Operacja własna

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: