W dniu 10.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr:

  • 1/2020 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych;
  • 2/2020 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru;
  • 3/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • 4/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: