W dniu 29. 06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr:

1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

2/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych

3/2022 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych

4/2022 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków

1/2022/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru - nabór uzupełniający do  naboru 2/2021/G

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: