W dniu 11.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr:

  • 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • 2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • 3/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;
  • 4/2019 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: