Dnia 31 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr:

  • 5/2022 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • 6/2022 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: