Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, sołectwa, kluby sportowe oraz grupy nieformalne jak koła gospodyń wiejskich czy zespoły ludowe do składania wniosków o dofinansowanie od 1000 do 5000zł w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: dla Gminy Biała Rawska - 16.500zł, dla Gminy Regnów - 18.000zł, dla Gminy Żelechlinek - 20.000zł, dla pozostałych gmin tj. Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Sadkowice oraz Wiskitki wysokość  dostępnych środków wynosi po 10.000zł. Nabór odbędzie się w dniach 09-23 stycznia 2019r.

Wnioski należy składać w biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00) lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek oraz regulamin są dostępne na stronie: www.krainarawki.eu/granty-krainy-rawki/

plakat granty 2019