Realizacja projektu „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi firmami tak, aby z czasem przyniosło to wymierne korzyści i efekty dla obydwu krajów. Dynamika rozwoju lokalnego jest uzależniona od zmian w światowych gospodarkach. Rozwój gospodarczy i osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu społeczeństwa z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie jest zadaniem priorytetowym tego przedsięwzięcia. Proces integracji międzynarodowej będzie skutkować wymianą handlową i poprawą jakości życia na terenach wiejskich.

Otwieramy platformę dla przedsiębiorców i liderów społeczności lokalnych, na której będzie można zamieszczać informacje o swoich firmach, pomysłach, doświadczeniach. Chcemy w ten sposób zwiększyć szansę na działalność w skali globalnej. Miejsce także może posłużyć jako skrzynka kontaktowa dla organizacji pozarządowych, dzięki której powstaną międzynarodowe projekty i międzynarodowe przyjaźnie. Dla turysty i podróżnika będzie katalogiem z informacjami, gdzie spędzić niezapomniane chwile w miłym otoczeniu.

Katalog będzie dwujęzyczny polski i litewski. Wszyscy zainteresowani – przedsiębiorcy, organizacje oraz mieszkańcy obszaru lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie mogą zaistnieć na tym portalu po spełnieniu kilku warunków formalnych. Należy zapoznać się i zaakceptować regulamin bazy danych, wypełnić elektronicznie kartę rejestracyjną i przesłać ją na biuro@krainarawki.eu Można dołączyć zdjęcia i logo. Pocztą, osobiście lub w innej formie do biura LGD należy dostarczyć podpisane odręcznie oświadczenie. Baza danych i platforma są w fazie przygotowań. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do współpracy!