W październiku zakończyliśmy spotkania warsztatowe dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i wspólnie z mieszkańcami 10 gmin (Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek oraz Miasto Rawa Mazowiecka) pracowaliśmy nad nową strategią, dzięki której będziemy mogli realnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, bez gwarantowania niemożliwego.

Spotkania poświęcone były analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także opracowania celów strategii. W szczególności omawialiśmy takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzacja, ochrona środowiska i klimatu, zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru, a także zagadnienia dotyczące partnerstwa w realizacji LSR.

Serdecznie dziękujemy Włodarzom Gmin oraz Dyrektorom bibliotek i instytucji kultury za ciepłe przyjęcie, wsparcie i pomoc w organizacji spotkań, a także wszystkim uczestnikom – mieszkańcom, przedsiębiorcom, sołtysom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz młodzieży ze szkół za czynny udział w konsultacjach oraz za owocne rozmowy, pomysły i sugestie.

Zależy nam, aby w Krainie Rawki żyło się jeszcze lepiej!

Spotkania realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja zdjęciowa ze spotkań w gminach: Wiskitki, Cielądz, Rawa Mazowiecka i Żelechlinek: https://www.krainarawki.eu/pierwsze-spotkania-warsztatowe-dot-nowej-lsr-za-nami/