W poprzednim tygodniu odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Z mieszkańcami gmin Wiskitki, Cielądz, Rawa Mazowiecka i Żelechlinek rozmawialiśmy na temat mocnych i słabych stron obszaru oraz analizowaliśmy szanse i zagrożenia rozwoju ich gmin. Uczestnicy spotkań mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów na projekty i działania mających na celu rozwój obszarów wiejskich.
Dziękujemy uczestnikom za aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania. W przyszłym tygodniu będziemy pracować warsztatowo w gminach: Kowiesy, Puszcza Mariańska, Sadkowice, Regnów i Biała Rawska oraz mieście Rawa Mazowiecka.
Spotkania zostały zorganizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020