Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje o wyniku naboru na stanowisko pracy pracownik ds. koordynowania projektów na zastępstwo.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik ds. koordynowania projektów została wybrana: Pani Magdalena Kobyłecka zamieszkała w Julianowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Kobyłecka przeszła ocenę formalną, zakwalifikowała się do drugiego etapu naboru i w związku z tym została zaproszona na rozmowę. Podczas rozmowy oceniono predyspozycje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności kandydata jako umożliwiające prawidłową realizację zadań na ww. stanowisku.