W ramach projektu grantowego pn. "Renowacja i promocja zabytków w gminach Kowiesy i Żelechlinek" zostały w listopadzie podpisane umowy z Grantobiorcami. Rozpoczęli już oni realizację swoich zadań. W ramach projektu zostanie przeprowadzona renowacja prospektu organowego w kościele pw. Św. Marcina Biskupa w Chojnacie, gmina Kowiesy oraz zostaną zamontowane drzwi wydzielające kruchtę kościoła pw. św Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku.