Tydzień temu zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Rozwój turystyki edukacyjnej na obszarach wiejskich” adresowane do osób i podmiotów działających w sferze turystyki. Szkolenie odbyło się w Pałacu Chojnata na terenie gminy Biała Rawska i wzięło w nim udział 29 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, liderzy wiosek i zagród tematycznych oraz osoby fizyczne.

Szkolenie przeprowadziła Pani Elżbieta, która od wielu lat jest pilotem wycieczek i ma duże doświadczenie w turystyce edukacyjnej.

Dowiedzieliśmy się jak stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną skierowaną do grup szkolnych, poznaliśmy dobre i złe praktyki z kraju i z zagranicy oraz podstawy bhp przy przyjmowaniu grup szkolnych. W 4 grupach przećwiczyliśmy budowanie oferty turystycznej „Miasteczko country” skierowanej do szkół oraz omówiliśmy zasady bezpieczeństwa w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci.

Na szkoleniu pojawiło się dużo nowych osób, które działają lub rozpoczynają swoją przygodę z turystyką edukacyjną. Bardzo się cieszymy!

Szkolenie zorganizowane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przedsięwzięcie 3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt. działalności w sferze turystyki sfinansowano w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".