Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Żelechlinek - 20 100 zł., Gmina Kowiesy 17 000 zł.,  Gmina Regnów – 12 500 zł. Gmina Puszcza Mariańska 12 000 zł, Gmina Rawa Mazowiecka 10 200 zł., Gmina Sadkowice - 10 100 zł., dla pozostałych gmin tj., Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Wiskitki i Miasto Rawa Mazowiecka wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach  1 do 10 lutego 2023 roku. Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 lub przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

Kopia Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki ogłasza nabór na