Walne Zebranie - nagłówek

Informujemy, iż dnia 27 stycznia 2023 roku (piątek) o godz.13.00 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej (sala konferencyjna, plac Wolności 1) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 10. Omówienie wyników ewaluacji zewnętrznej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 11. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2022 roku i przedstawienie działań planowanych.
 12. Wybory uzupełniające do organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”:
  • Zarządu,
  • Rady.
 1. Przerwa w obradach.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie członków do:
  • Zarządu,
  • Rady.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.