Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z praktycznego stosowania i przeprowadzonej ewaluacji LSR. Zmieniliśmy zapisy dotyczące fiszki projektowej i doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów oraz dodaliśmy nowe kryteria. Wprowadziliśmy również zmiany w procedurze zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych.

Uwagi do propozycji zmian w kryteriach wyboru operacji oraz procedurze zmian tych kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 13.03.2018 r. Zmiany zostały zaznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.