Dnia 08 lutego 2018r. odbyło się posiedzenie Rady w celu oceny protestów wniesionych do LGD dotyczących naborów nr 2/2017 oraz 4/2017. Poniżej zamieszczamy protokół z obrad oraz zaktualizowaną listę operacji wybranych do dofinansowania.