Za nami spotkania edukacyjno-informacyjne pt. „Bioróżnorodność na obszarach wiejskich”!

W dniach 15 października w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, 21 października 2019 roku w Świetlicy w Woli Pękoszewskiej i 29 października 2019 roku w budynku Domu Kultury w Puszczy Mariańskiej odbyły się spotkania na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się czym jest bioróżnorodność, jakie ma znaczenie dla naszego życia oraz jakie są zagrożenia oraz skutki utraty bioróżnorodności. Dodatkowo uczestnicy mogli pozyskać informacje na temat sadów i ogrodów tradycyjnych oraz poznać sposoby ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Pełne ciekawych wiadomości spotkania poprowadziła Pani Katarzyna Krakowska – Zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Pani Katarzyna wraz z innymi pracownikami Zespołu Parków od wielu lat dba o ochronę sadów tradycyjnych na obszarze województwa łódzkiego. Zachęcamy do zapoznania się z ich działaniami! https://pkwl.parkilodzkie.pl/projekty/sady-tradycyjne

Uczestnicy spotkań zyskali ogrom nowej wiedzy i dużo interesujących informacji na temat bioróżnorodności w Polsce i na świecie. Dzięki współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mogliśmy zorganizować bardzo wartościowe spotkania edukacyjno-informacyjne. Wierzymy, że dzięki takim działaniom mieszkańcy obszaru LGD będą podejmować inicjatywy na rzecz zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez  np. powrót do prowadzenia wiejskich tradycyjnych ogródków pełnych kwiatów, zapachów i pszczół, sadzenie i zachowywanie starych odmian drzew owocowych, niesprowadzanie inwazyjnych obcych gatunków roślin i zwierząt, ograniczenie stosowania nawozów i substancji chemicznych, produkowanie surowców regionalnych, zachowanie lub wprowadzanie roślinności na granicach działek rolnych oraz dbanie o owady zapylające.

Spotkania odbyły się w ramach operacji „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich! Wypełnij formularz na www.ksow.pl