W zeszłym roku w siedzibie LGD w ramach projektu ”Kreator Przedsiębiorczości” powstało Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie ma bezpłatne doradztwo prawne i księgowe, konsultacje, szkolenia oraz wizyty studyjne.

Z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości mogą korzystać:
- przedsiębiorcy
- osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej
- organizacje pozarządowe (prowadzące działalność odpłatną lub działalność gospodarczą lub działające w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy lub chcące działać w tym temacie)

Zachęcamy do zapisywania się do naszego Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości! W tym roku czeka nas dużo działań.

  1. Zostanie zorganizowanych 5 szkoleń, których tematyka będzie zależna od potrzeb grupy docelowej.
  2. W celu polepszenia lub stworzenie wizerunku w sieci 6 przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych będzie miało możliwość stworzenia/ulepszenia strony internetowej.
  3. Zorganizujemy 2 wyjazdy studyjne mające na celu przybliżenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w kraju i zagranicą.
  4. Nasi eksperci przeprowadzą ponad 100 godzin doradztwa: prawnego, księgowego, a od kwietnia i marketingowego! W dogodnych dla Państwa terminach.

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do biura LGD na adres: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka do 31 stycznia 2019 r. Oczywiście formularz można dostarczyć osobiście. W razie pytań proszę dzwonić pod numer 695 700 565.