Kolejny etap prac nad strategią przed nami! Z Państwa wsparciem ustaliliśmy końcowe założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W ostatnich dniach pracowaliśmy nad kształtem celów, przedsięwzięć i wskaźników oraz propozycją kryteriów i planu komunikacji.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne:

20 maja 2023 r., godz. 10:00-12:00
Gmina Wiskitki -  sala w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach (Plac Wolności 34)

25 maja 2023 r., godz. 13:30-15:30
Gmina Rawa Mazowiecka - siedziba LGD "Kraina Rawki" (Stara Rossocha 1)

Państwa udział w spotkaniach jest dla nas niezwykle ważny, ponieważ to dialog z mieszkańcami pozwoli nam sprawdzić, czy Strategia odpowiada na rzeczywiste potrzeby obszaru Krainy Rawki.

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania swoją działalność rozpoczyna również Punkt konsultacyjny, który będzie się mieścił w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w Starej Rossosze. Punkt będzie czynny do 31 maja w godzinach pracy biura, tj. poniedziałki 8-18, wtorek-piątek godz. 8:00-15:30.

Konsultacje  zapewnią udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców w różnych kwestiach.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel.: 695 700 565, 46 814 50 18

mail: biuro@krainarawki.eu

Plakat konsultacje społeczne (1)