Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w Wojewódzkim Konkursie oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”.

Dla kogo? 

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym
  do Ogrodu (grupa Ogród),
 • pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Ogród
  za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do tego Ogrodu (grupa Ogród),
 • Mieszkańcy Województwa Łódzkiego będący Działkowcami (grupa Działka),

Każda osoba może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu w wyłącznie jednej grupie i wyłącznie w jednej kategorii tematycznej.

Kategorie tematyczne konkursu:

Grupa Ogród

Konkurs dla grupy Ogród podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

 • kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród kwiatowy;
 • kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
 • kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród ziołowo-warzywny;
 • kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów
 • i krzewinek owocowych.

Grupa Działka

Konkurs dla grupy Działka podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

 • kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród kwiatowy;
 • kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
 • kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród ziołowo-warzywny;
 • kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów i krzewinek owocowych.

Nagrody

I grupa – „Ogród” dla każdej kategorii tematycznej w wysokości:
I miejsce – 3300,00 zł brutto
II miejsce – 2200,00 zł brutto
III miejsce – 1.650,00 zł brutto

II grupa – „Działka” dla każdej kategorii tematycznej w wysokości:
I miejsce – 3300,00 zł brutto
II miejsce – 2200,00 zł brutto
III miejsce – 1.650,00 zł brutto

 Zgłoszenia można przesyłać do 15 sierpnia 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego