Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie pn. „Weekend na wsi”.

Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie.

Kategorie tematyczne 

I kategoria: „Tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne” - czyli czynne gospodarstwo rolne,
w którym turystom są oferowane usługi noclegowe oraz inne aktywności rekreacyjne związane z funkcjonowaniem tego gospodarstwa;

II kategoria: „Obiekt noclegowy na obszarach wiejskich” - czyli obiekt, w którym turystom oferowane są różne formy wypoczynku odbywające się na obszarach wiejskich, wykorzystując ich zasoby i walory. Obiekt prowadzi działalność turystyczną, która nie jest związana z gospodarstwem rolnym;

III kategoria: „Dzień pełen atrakcji na wsi” - czyli obiekt, w którym świadczone są usługi turystyczne bądź miejsce promujące turystykę na wsi, gdzie turystom oferowany jest  jednodniowy pobyt z wykorzystaniem przygotowanych przez właścicieli atrakcji, bez możliwości noclegu.

Nagrody w każdej z trzech kategorii

I miejsce – 5 000,00 zł

II miejsce – 4 000,00 zł

III miejsce – 3 000,00 zł

Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/wojew%C3%B3dzki-konkurs-%E2%80%9Eweekend-na-wsi%E2%80%9D