Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Kolorowy balkon”.

Dla kogo?

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, której częścią składową jest Balkon lub pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Balkon za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, której częścią składową jest ten Balkon.

Każda osoba może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu w wyłącznie jednej kategorii tematycznej.

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

  • I kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny miododajne” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu roślinami przyjaznymi owadom zapylającym;
  • II kategoria: „Kolorowy Balkon: ukwiecony Balkon” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu różnorodnymi kompozycjami żywych kwiatów i roślin ozdobnych;
  • III kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny ziołowo-warzywno-owocowe” – polegająca
    na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu kompozycjami roślin użytkowych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

Nagrody

W każdej z trzech kategorii tematycznych przyznaje się po trzy nagrody finansowe
w wysokości:

I miejsce – 1100,00 zł brutto
II miejsce – 880,00 zł brutto
III miejsce – 660,00 zł brutto

Zgłoszenia można przesyłać do 15 sierpnia 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin, oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon