Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych. Potrzeba...
Tydzień temu zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”...
Szanowni Państwo! Za nami rok działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020...