Pierwszego dnia, po wizytach u przedsiębiorców z naszego obszaru, uczestnicy wizyty studyjnej udali się na konferencję w Domu Weselnym Sadyba w Sadkowicach. Tematem konferencji był „Rozwój gospodarczy obszarów LGD Kraina Rawki oraz LGD Gniazdo”. Podczas konferencji oprócz zagranicznych gości byli obecni przedsiębiorcy z obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz LGD „Gniazdo”, przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego, a także włodarze gmin z powiatu rawskiego, tomaszowskiego oraz skierniewickiego. Konferencję otworzył i poprowadził prezes LGD „Kraina Rawki” - Pan Mariusz Cheba, który opowiedział o najważniejszych działaniach LGD, związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i wspieraniem inicjatyw mieszkańców. Gości przywitali także Pani Karolina Kowalska - Wójt Gminy Sadkowice, obecny podczas konferencji Pan Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a także Prezes LGD „Gniazdo” - Pan Marek Skiba. Pani Anna Jakubiak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczego SOWA oraz Skarbnik Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” przedstawiła prezentację o Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki. Podczas konferencji wystąpili także przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Byli to Państwo Lubeccy z Krainy Czarnego Bzu z gminy Puszcza Mariańska oraz Pani Anna Kur z gminy Skierniewice. O działaniach LGD „Gniazdo” opowiedział Prezes - Pan Marek Skiba, a także Kierownik Biura - Pan Marek Głuszek. Po konferencji odbyła się uroczysta kolacja. Podczas kolacji Wioska Różana Wilkowice zaprezentowała swój produkt turystyczny „Na muzyce w Wilkowicach”, dzięki czemu uczestnicy mogli poznać lokalną tradycję i kulturę.