W ramach wydłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększono budżet działania LEADER i dzięki temu w I kwartale 2022 roku ogłosimy kolejne konkursy.

Zwiększyliśmy budżet i wskaźniki realizacji LSR dla celów ogólnych „Kraina Rawki” mieszkańcami silna, Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów i LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.

Aż 600.000 zł dodatkowych środków przeznaczymy na premie na podjęcie działalności gospodarczej i zwiększymy jej wartość z 70.000 zł do 100.000 zł. Oznacza to, że przyznamy 6 takich dotacji.

Pozostałe dodatkowe środki zostaną przeznaczone na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych – 490.000 zł (5 dotacji po 98 tys. zł).
  • Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków – 392.000 zł (4 dotacje po 98 tys. zł).
  • Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje – 90.000 zł (Operacja własna LGD).

Z powodu rezygnacji Beneficjenta wybranego do dofinansowania w 2020 roku ogłosimy również nabór na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych. Wysokość premii w tym konkursie wyniesie 80.000 zł.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 695 700 565; e-mail: biuro@krainarawlki.eu

Przykładowe nabory: https://www.krainarawki.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/nabory/

Lokalne kryteria wyboru operacji: https://www.krainarawki.eu/lsr/lokalne-kryteria-wyboru-operacji/