W ramach projektu pt. „Żyj z pasją w Krainie Rawki – organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD” , od września do listopada 2023r. w Szkole Podstawowej w Konopnicy odbywały się warsztaty tańca grupowego „Social dance”.

Warsztaty tańca poprowadzili instruktorzy ze Studia Tańca CANTINERO Pana Grzegorza Rybickiego, Klaudia Migała i Patryk Dębski, to dzięki nim uczestniczki nabyły podstawowe umiejętności tańca i opanowały układ tańca grupowego. Panie poznały kroki salsy, cza-czy, bachaty i disco, nowo nabyte umiejętności będą mogły wykorzystać na wydarzeniach integracyjnych, warsztatach aktywizujących i imprezach lokalnych.

Celem warsztatów była aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i odkrywanie nowych pasji.

Warsztaty organizowane są w ramach operacji własnej pt. „Żyj z pasją w Krainie Rawki – organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.