Czy w Waszej okolicy znajduje się atrakcja, o której powinni wiedzieć lokalni miłośnicy turystyki i weekendowych przygód? Znacie miejsca, które warto zobaczyć, np. zabytki, pomniki przyrody, muzea, ciekawa architektura? Wiecie, gdzie można dobrze zjeść? Znacie lokalnych twórców? Prowadzisz obiekt noclegowy? A może w Waszej miejscowości znajduje się staw, nad którym można przyjemnie wypocząć?

Zbieramy informacje do naszej najnowszej publikacji.

W ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” zachęcamy Państwa do zgłaszania produktów i atrakcji lokalnych do publikacji promującej obszar LGD „Kraina Rawki”.

Kto może zgłosić lokalny produkt lub atrakcję? Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, lokalni twórcy i producenci żywności, rolnicy, sołectwa i inni zainteresowani mieszkańcy.

W publikacji znajdzie się opis atrakcji i produktów lokalnych z terenu LGD „Kraina Rawki” oraz mapka je przedstawiająca. Publikacja będzie dostępna dla turystów w lokalnych instytucjach kulturalnych i publicznych oraz u wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/qMAtLKE8maGE3HTf6

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o zamieszczeniu informacji o danym produkcie/atrakcji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Publikacja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.