Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem:

„Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska”

Konferencja odbędzie się 6 listopada 2019 roku w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica.

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i doświadczeń z ich wdrażania w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak:

  • innowacyjne technologie i systemy precyzyjnego nawożenia ograniczające odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód gruntowych,
  • Metody zarządzania stadem bydła przyjazne dla środowiska,
  • Innowacje w rolniczej produkcji ekologicznej.

Uzupełnieniem obrad plenarnych będą prezentacje trzech gospodarstw rolnych prowadzących produkcję w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. Prezentowane zastosowania innowacyjne w gospodarstwach przyczynią się do pozytywnego oddziaływania na środowisko. Poszukiwanie rozwiązań korzystnie wpływających na środowisko musi gwarantować poprawę kondycji ekonomicznej, zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2019 roku pocztą lub e-mailem na adres:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
e-mail: wodr@wodr.poznan.pl

Kartę zgłoszenia, program konferencji oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/3099-zaproszenie-na-dzien-przedsiebiorcy-rolnego-pod-haslem-organizacja-gospodarstwa-rolnego-przyjaznego-dla-srodowiska