Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu współpracy pt. „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zaprasza mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach na Dolnym Śląsku.

"Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi" to projekt współpracy realizowany wspólnie z sąsiednim LGD „Gniazdo”. Jego celem jest rozwój infrastruktury oraz wzrost kompetencji turystycznych wśród mieszkańców LGD "Kraina Rawki" i LGD "Gniazdo" poprzez naprawę i budowę nowych gniazd bociana białego, organizację wyjazdu studyjnego do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz wydanie publikacji edukacyjnej nt. życia i ochrony bociana białego.

Celem wizyty studyjnej jest nie tylko zainteresowanie mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i LGD - „Gniazdo” bytowaniem i ochroną bociana białego ale przede pokazanie uczestnikom możliwości wykorzystywania potencjału regionu i lokalnych zasobów oraz pasji mieszkańców w budowaniu oferty turystycznej.

Miejsce realizacji zadania nie zostało wybrane przypadkowo. Niedźwiedzice to miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie bociany czują się jak przysłowiowe ryby w wodzie. Spacerują po łąkach, polach, przydomowych ogródkach, nic nie robiąc sobie z sąsiada, jakim jest człowiek. Tam jak nigdzie indziej, wiedzą, że bociany przynoszą szczęście! Mieszkańcy doskonale wykorzystali ten fakt i stworzyli Wioskę Bocianią a dzięki temu bardzo bogatą ofertę turystyczną na której się promują.

Program wizyty studyjnej obejmuje: wizyty we wsiach tematycznych (Niedźwiedzice-Wioska Bociania oraz Głuchowice-Rzeźbiarska Wieś), wizyta w Ośrodku Ratowania Zwierząt w którym znajduje się gniazdo bociana z monitoringiem, zwiedzanie Żywego Muzeum Ceramiki Bolesławieckiej. Oferta obejmuje również warsztaty i prelekcje metodyczne.

Wyjazd odbędzie się w terminie 15-16 lipca 2022 roku.

Z LGD „Kraina Rawki” w wyjeździe weźmie udział 25 osób, z czego 1 miejsce przewidziano dla osoby koordynującej projekt.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4BdVB_Q2IPbVdbXy7NhdLDMfhTrk4vZ-vf3dqvZKJnwD3yw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Zgłoszenia do 5 lipca 2022 r.

O wynikach rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współpracy „Nasz kochany bocian biały” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.