Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do LGD „Zielony Pierścień” na Lubelszczyźnie w ramach operacji pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” w dniach 13-15 września 2019 roku.

Wyjazd studyjny i poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu przetwórstwa na Lubelszczyźnie jest najlepszą formą na zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” na temat małego przetwórstwa lokalnego, ponieważ uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję odwiedzić przedsiębiorców z tamtego terenu, zapoznać się formą działalności, etapami produkcji, efektami. Wyjazd studyjny umożliwi również wymianę doświadczeń oraz da szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów zawodowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru LGD „Kraina Rawki”(Gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek):

  • rolnicy,
  • sadownicy,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  • przedstawiciele kół gospodyń wiejskich,
  • przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych,
  • przedsiębiorcy.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń oraz motywacja do wzięcia udziału w wyjeździe.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/hSawjVBap26E9dfw9

Wypełniony formularz on-line należy przesłać do dnia 4 września 2019 roku do godziny 15:00.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Marta Dudek, tel. +48 695 700 565, biuro@krainarawki.eu

Dokumenty do pobrania:

KSOW (1)
KSOW