Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zaprasza przedsiębiorców, osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj. do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do partnera projektu – LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”. Oferta skierowana jest do  podmiotów mających siedzibę na terenie LGD „Kraina Rawki”, a w szczególności beneficjentów Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W ramach projektu chcemy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”. Wizyta studyjna będzie miała na celu zapoznanie się uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD. Zdobytą podczas wyjazdu wiedzę, doświadczenia i inspiracje uczestnicy wyjazdu będą mogli wykorzystać na obszarze LGD „Kraina Rawki” wprowadzając nowe rozwiązania i tworząc płaszczyznę do rozwoju.

„Kreator Przedsiębiorczości” to międzynarodowy projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami działania z całej Polski!  Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.

Wyjazd odbędzie się w terminie: 15-16 lipca 2020 roku. Udział w wjeździe weźmie 20 osób, z czego 2 miejsca przewidziano dla osób merytorycznie związanych z projektem. UWAGA! Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 1 i 2 osobowych. Podróż autokarem 32-osobowym.

Rekrutacja: 2- 9 lipca 2020 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/cJdMQpuoiWg1M6FBA

Co decyduje o uczestnictwie ?

  1. Kolejność zgłoszeń
  2. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie.
  3. Pierwszeństwo będą miały podmioty zapisane do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

lider zielonej wlkp