Ruszamy z warsztatami rękodzieła w ramach operacji własnej pt. "Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów”

Przed nami pierwsze warsztaty garncarskie ze szkliwieniem, które poprowadzi Pan Bogdan Ignaczak. To twórca z Chociszewa (gm. Parzęczew), który wytwarza wyroby rękodzielnicze ze szkła, drewna, a przede wszystkim ceramiczne gwiżdżące ptaki.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, a w szczególności mieszkańców Gminy Żelechlinek do udziału w warsztatach, które odbędą się 21 i 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Bukowcu (Bukowiec 47,97-226 Żelechlinek).

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 46 814 50 18, 695 700 565 w godz. 8.00 – 15.30. O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Operacja własna pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty gancarskie LGD Kraina Rawki