Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” właśnie rozpoczyna realizację trzyletniego celu jakim jest posadzenie miliona kwiatów przyjaznych pszczołom. Zapraszamy Was do włączenia się do tej inicjatywy i zaplanowania projektu wpisującego się w ten ambitny cel.
 ambitny cel.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to aż 100.000 złotych. O granty mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny oraz inne podmioty, spełniające wymagania regulaminowe. Regulamin oraz pozostałe dokumenty pomocne przy wnioskowaniu, znajdują się na stronie www.pomagamypszczolom.pl/program/konkurs-grantowy/

Kontakt pod numerem telefonu 794 169 207

Pomagamy pszczołom banner