12 czerwca 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” Komisja Konkursowa dokonała oceny 20 kapliczek i krzyży zgłoszonych do konkursu „Najpiękniej Umajone”.

Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie tradycji nabożeństw majowych i inwentaryzacja zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Do Komisji zaprosiliśmy zwycięzców poprzedniej edycji konkursu Panią Karolinę Domagałę – mieszkankę wsi Grabice, Panią Anetę Grzyb- przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich „POD LASEM” i Panią Alinę Szczegulską – mieszkankę wsi Niemgłowy oraz przedstawiciela instytucji kultury Panią Anna Kraćkowska - pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej i przedstawiciela LGD "Kraina Rawki" - Panią Wiolettę Jędrasiak – pracownik ds. administracyjnych biura LGD.

Po przedstawieniu opisów historii zgłoszonych kapliczek i krzyży, z pominięciem informacji o miejscowościach, w których się znajdują Komisja Konkursowa przystąpiła do oceny zgłoszeń według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz wyróżniono 5 zgłoszeń.

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia, Laureatom gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które znajdują się poniżej.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZWYCIĘZCY

WYRÓŻNIENI