Dnia 20 lutego 2020 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w 2019 roku oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia i ich wpływ na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR.

Warsztat poprowadziła Pani Małgorzata Malec moderatorka, facylitatorka, animatorka i trenerka m.in. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięło udział 15 osób, byli to członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, pracownik Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz beneficjenci działań LGD „Kraina Rawki”

Uczestnicy warsztatów pracowali na podstawie zestawień i materiałów z procesu realizacji LSR przygotowanych przez pracowników biura LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.