2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wśród beneficjentów znalazła się Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, która w ramach podpisanej umowy dokona aranżacji wnętrza krypt pod kościołem klasztornym w Miedniewicach. Zgodnie ze sztuką konserwatorską i zasadami kreowania wnętrz muzealnych zostaną wyeksponowane historyczne pochówki i zasoby z zakresu sztuki sakralnej, militarnej i regionalnej. Dzięki realizacji operacji Sanktuarium uzyska nową funkcje – lokalnego muzeum ukazującego bogatą historię tego regionu. Kwota wparcia ze środków UE wyniesie 300 000 zł.