Dnia 14 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
Zebranie rozpoczęło się występem chóru szkolnego, który wprowadził nas w świąteczny nastrój.
Następnie została podjęta uchwała dotycząca zmian w uchwale nr 4/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Rady. Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie przez biuro LGD "Kraina Rawki" prezentacji podsumowującej działalność Stowarzyszenia w 2018 roku.