We wtorek 11 grudnia 2018 r. w Starej Rossosze w Klubie Seniora "Druga Młodość" i siedzibie LGD "Kraina Rawki" odbyło się II Świąteczne Spotkanie Seniorów z Krainy Rawki.

W spotkaniu i warsztatach uczestniczyli seniorzy z gmin: Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek. Było prawie 50 osób z grupy defaworyzowanej określonej w LSR. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań LGD w 2018 roku i przedstawienie zadań zaplanowanych do realizacji w 2019 roku oraz integrację seniorów mieszkających na obszarze LGD.

Podczas spotkania pod okiem trenerki, również seniorki, Małgorzaty Synowiec uczestnicy przygotowywali wianuszki świąteczne oraz pierniczki. Następnie Pani Małgorzata opowiedziała o potrzebach aktywności wśród seniorów, zmianach demograficznych oraz sposobach aktywizacji seniorów na przykładzie Gminy Parzęczew. Pani Małgorzata jest trenerką, sołtyską, Radną Gminy Parzęczew oraz założycielką klubu seniora w gminie Parzęczew. Podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami oraz przeprowadziła dyskusję na temat działalności klubów seniora z obszaru LGD. Następnie dyrektor biura LGD "Kraina Rawki" Pani Marta Dudek przedstawiła prezentację o działaniach LGD w 2018 roku i opowiedziała o planach na 2019 rok.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Widzimy się w przyszłym roku!

Serdecznie dziękujemy pracownikom Klubu Seniora "Druga Młodość"! Bez nich nie dalibyśmy rady zorganizować tak dużego wydarzenia.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok. Zadanie zostało współfinansowane w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".