Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. Szansę na grant ma w tym roku aż 200 podmiotów.

Wysokość dofinansowania

Wniosek można złożyć na jedną z czterech kwot: 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł.

Zakres tematyczny

Fundacja ORLEN przyzna dofinansowanie na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem.

Termin

Wnioski można składać do 29 lipca br. o godzinie 23.59.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx