W  dniach  23–27 października 2023r. wraz z partnerami projektu współpracy pn. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT) tj. LGD „Ziemia Łowicka”, LGD „POLCENTRUM” i LGD „Ziemia Chełmońskiego” uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym i odwiedziliśmy naszego hiszpańskiego partnera GDR Guadalteba.

Grupa 75 uczestników składała się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji lokalnych zajmujących się promocją obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo- historycznego czy walorów turystycznych, w tym przedstawicieli samorządów.

Podczas pięciodniowego wyjazdu odwiedziliśmy partnerską lokalną grupę działania Grupo de Accion Local Guadalteba, poznaliśmy specyfikę oraz problemy odwiedzanego regionu. Z przedstawicielami Zarządu LGD, będącymi równocześnie włodarzami czterech gmin-miejscowości wchodzących w skład LGD, rozmawialiśmy na temat projektów realizowanych ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie odwiedziliśmy miejsca gdzie te środki zostały przekazane. Zwiedziliśmy lokalną wytwórnię kozich serów Fabrica De Qestos Arguillo, a następnie tłocznię oliwy z oliwek DCOOP SCA Olivarera San Benito. Oba projekty, dzięki wsparciu środkami z lokalnego LGD miały możliwość unowocześnienia jak i podniesienia standardu linii produkcyjnych do wytwarzania lokalnych produktów. Degustacja zarówno serów jak i lokalnej oliwy dała nam szansę poznania tego co dany obszar ma specyficznego i najcenniejszego oraz na czym buduje swoją siłę zarówno dla promocji obszaru jak również daje pracę  mieszkańcom.

W ramach poznania dziedzictwa kulturowo – historycznego mieliśmy okazję poznać tradycyjne dania kuchni regionalnej w tym słynne tapas,  czyli miniaturowe hiszpańskie posiłki składające  się z oliwek (aceitunas), szynki hiszpańskiej (jamón serrano) czy różnych rodzajów serów hiszpańskich (queso) oraz wiele innych.

Podczas naszej wizyty nie zabrakło również okazji do poznania walorów turystycznych. Niezapomniana wycieczka do El Caminito del Rey – czyli  Ścieżka Króla, była oszałamiająca a widoki niezapomniane. Cud natury oraz ludzka wyobraźnia i umiejętności dały połączenie warte każdego wysiłku by tam być, zobaczyć i poczuć. El Caminito del Rey to świetny przykład współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami, a przedsiębiorcami. To miejsce, które nie bez przyczyny jest obowiązkowym punktem na mapie odwiedzin i swoistą wizytówka regionu.

Udało nam się również odwiedzić Malagę, gdzie dzięki przewodnikowi zapoznaliśmy się  z  lokalnymi zwyczajami np. tymi dotyczącymi Corridy,  obejrzeliśmy piękne zabytkowe katedry, Muzeum Picassa i pochodziliśmy urokliwymi uliczkami poznając przykłady działań na rzecz rozwoju turystyki w regionie. W ostatni  dzień  pobytu w drodze na lotnisko, zobaczyliśmy Sewillę  – miejsce gdzie warto wrócić i poczuć trochę dłużej klimat oraz lokalny folklor.

W trakcie wyjazdu partnerzy projektu oraz uczestnicy mieli niejedną okazję do bliższego poznania się, wymiany poglądów oraz snucia planów dla kolejnych działań i wspólnych projektów. Każda z partnerskich grup działa na innym trenie i dysponuje innymi zasobami, nie zmienia to jednak faktu, że każda ma potencjał, siły i chęci by przenieść na swój obszar wiedzę czy rozwiązania zaobserwowane podczas wyjazdu studyjnego.

Dziękujemy za pomoc, organizację wyjazdu i pośrednictwo w nawiązaniu współpracy Pani Marcie Obrebskiej.

Projekt współpracy pn. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT)   został sfinansowany  ze środków PROW na lata 2014-2023.