Kolejny dzień naszych wizyt studyjnych spędziliśmy w mieście Czerkasy. Dzień rozpoczęliśmy od wizyty na lokalnym targowisku, które wygląda zupełnie inaczej niż targowiska w Polsce. Następnie ruszyliśmy na wyprawę „Czerkasy - przeszłość́ i teraźniejszość”. Czerkasy to miasto w centralnej części Ukrainy, stolica obwodu czerkaskiego. Leży nad Dnieprem oraz nad brzegiem Krzemieńczuckiego Zbiornika Wodnego. To sztuczny zbiornik wodny na Dnieprze, który został napełniony w latach 1959–1961. W celu jego stworzenia wysiedlono ponad 200 wsi. Powierzchnia zalewu wynosi 2252 km² (jest największym na Ukrainie). Długość zbiornika to 149 km, a szerokość maksymalna 28 km.

Obwód czerkaski to region nasycony historią. Gdy słyszymy nazwę „Czerkasy” stają nam przed oczami wydarzenia XVII wiecznej historii – wojny i powstania kozackie, postaci  Bohdana Chmielnickiego czy Bajdy-Wiśniowieckiego. Ta owiana romantyką historia, dla Polaków jest bliska głównie za pośrednictwem powieści Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem”. Obwód Czerkaski to miejsce urodzenia najważniejszego ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Dla Ukraińców Taras Szewczenko jest tak ważny jak dla Polaków Adam Mickiewicz.

Miejscowość Czerkasy została założona w XIII w. na terenie Rusi Kijowskiej. Od XIV wieku znajdowała się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 roku została przyłączona do Korony Królestwa Polskiego. Po II rozbiorze Polski znalazło się w guberni kijowskiej Imperium Rosyjskiego. Po rewolucji 1917 r. i powstaniu Ukraińskiej Republiki Ludowej Czerkasy znalazły się w granicach państwa ukraińskiego. W 1919 r. razem z całym regionem zostały zajęte przez Armię Czerwoną. Wtedy dokonano największych zniszczeń w obwodzie czerkaskim – palono i burzono pałace, świątynie, zabytki oraz niszczono miejsca pochówków. W 1991 wraz z ogłoszeniem niepodległości Ukrainy, miasto znalazło się automatycznie w granicach Ukrainy.

Większość zabytków architektonicznych miasta skoncentrowana jest na szerokiej ulicy o nazwie Chreszczatyk, równoległej do głównej magistrali miasta – długiego na ponad 6 kilometrów i szerokiego bulwaru Tarasa Szewczenki. Na Chreszczatyku zobaczymy architektoniczną wizytówkę miasta – tak zwany „błękitny pałac”, czyli zadziwiający, „bajkowy” budynek dawnego hotelu Słowiańskiego, obecnie siedziba jednego z ukraińskich banków. W Czerkasy znajdziemy kamienicę zaprojektowaną przez Władysława Horodeckiegowybitnego architekta nazywanego polskim Gaudim, twórcę Domu z chimerami. Nad miastem wznosi się Wzgórze Sławy- usypane na kształt kurhanu miejsce pamięci ofiar II wojny światowej. Wzgórze wieńczy monumentalny, choć nie pozbawiony wdzięku pomnik kobiety Matki-Ojczyzny. Wzgórze Sławy położone jest w historycznej części miasta, tak zwanej Zamkowej Górze, gdzie dawniej wznosił się zbudowany w XVI wieku zamek-forteca, mający chronić miasto przed najazdami Tatarów.

Kolejnym etapem naszej wyprawy była wizyta w swojego rodzaju wiosce tematycznej zwanej „Ukraiński Tybet” – świątyni buddyjskiej „Biały Lotos”. Poznaliśmy historię powstania świątyni, jej założyciela, szkoły Kung Fu Sha Futi oraz legendy związane z tym miejscem. Świątynia ma ciekawą ofertę turystyczną i przyjmuje grupy zwiedzających. Warto odwiedzić to miejsce i otworzyć się na nowe doświadczenia.

Następnie udaliśmy się na występ ukraińskiego zespołu ludowego z Kanady. Dzień zakończyliśmy rejsem po rzece Dniepr.