Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zaprasza mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki", i przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w wyjeździe warsztatowo-integracyjnym „Magiczne Podlasie” .

"Żyj z pasją w Krainie Rawki- organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD" to operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", która jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. Jej celem jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki".

Miejsce realizacji zadania zostało wybrane ze względu na niezmierną różnorodność, multikulturowość i różnobarwność którą warto pokazać mieszkańcom naszego obszaru. Takie miejsca pokazują że  wszędzie można znaleźć inspirację do działania, a każde miejsce ma potencjał tylko trzeba go odkryć.

Program obejmuje: zwiedzanie Tykocina, Białegostoku, Hajnówki, Supraśla i Kruszynian, zapoznanie się z kulturą, tradycją, obyczajami i historią polskich Tatarów, udział w warsztatach rękodzieła (pszczelarskich, tkackich, garncarskich), wizytę w Krainie Otwartych Okiennic, przejście ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra", poznanie historii Białowieży i Białowieskiego Parku Narodowego.

Wyjazd odbędzie się w terminie 20-23 kwietnia 2023 roku.

Udział w wjeździe weźmie 40 osób, z czego 2 miejsce przewidziano dla osób koordynujących projekt i 2 dla członków Zarządu LGD "Kraina Rawki". W ramach otwartej rekrutacji zrekrutowanych zostanie 36 osób stosując kryterium uczestnictwa maksymalnie 4 osób z każdej gminy członkowskiej tj. Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka (gmina wiejska), Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ErviVf68nuNeM8sy5 

Zgłoszenia przyjmujemy od 27 marca od godz. 9.00 do 31 marca do godz. 15.00

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem. LGD „Kraina Rawki” poinformuje drogą mailową lub telefoniczną zainteresowanych o zakwalifikowaniu się na wyjazd warsztatowo-integracyjny.

Operacja własna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.