Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj. do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Wiosek Tematycznych na Ukrainie. Oferta skierowana jest do podmiotów mających siedzibę na terenie LGD „Kraina Rawki”, a w szczególności beneficjentów Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W ramach projektu chcemy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki i produkcji rękodzieła. Dobrą sposobem na zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich jest tworzenie wiosek tematycznych. LGD "Kraina Rawki" od 2012 roku wspomaga rozwój wiosek tematycznych w swoim obszarze. Mieszkańcy wsi rozwijając wioski lub zagrody tematyczne zakładają działalność gospodarczą lub tworzą stowarzyszenia/fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną. Najlepszym przykładem tworzenia mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych są Wioski tematyczne na Ukrainie. Pomimo słabej infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości form wspierania obszarów wiejskich i małej zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało się stworzyć sieć wiosek tematycznych, która przynosi duże dochody mieszkańcom, a w szczególności kobietom.

Wyjazd odbędzie się w terminie: 8-12 lipca 2019 roku. Udział w wjeździe weźmie 20 osób, z czego 2 miejsca przewidziano dla osób merytorycznie związanych z projektem.

Rekrutacja: 22 - 28 maja 2019 roku.

FORMULARZ: https://forms.gle/4CAscPUM72VA5kLi8 

Co decyduje?
1. Kolejność zgłoszeń
2. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie.
3. Doświadczenie w rozwijaniu ekonomii społecznej na terenach wiejskich poprzez rozwój wiosek tematycznych.
4. Chęć rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności gospodarczej w tym zakresie.
5. Pierwszeństwo będą miały podmioty zapisane do Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.